跳到主要內容區

ทำไมต้องเลือกเรียนที่ NPTU

​​​​​​

ทำไมต้องเลือกเรียนที่ NPTU

นักเรียนไทยสามารถเรียนภาษาจีนในไต้หวันได้

 • ค่าครองชีพต่ำกว่าเมี่อเทียบกับเมืองใหญ่ ๆ ในไต้หวัน เช่น ไทเป, เกาสง, ซินจู๋, ไถจง และ ไถหนาน

 • ราคาค่าเรียนที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับคอร์สเรียนภาษาจีนของที่อื่น

 • นอกจากการเรียนภาษาจีนแล้ว ยังสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วัฒนธรรมในไต้หวัน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมใน NPTU และงานเทศกาลหรืองานกีฬาต่าง ๆ ในเมืองผิงตง ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พบปะผู้คนในเมือง และเรียนรู้วัฒนธรรมในผิงตง

 • ในคอร์สเรียนจะมีเพื่อนในห้อง ที่คอยช่วยนักศึกษาต่างชาติในการเรียนภาษาจีนและสอนการใช้ชีวิตในไต้หวัน

 • ศูนย์ภาษาจีนที่ NPTU มีคุณครู และเจ้าหน้าที่ ที่เป็นมิตรและพร้อมช่วยเหลือสิ่งต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทำให้นักศึกษาสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในไต้หวันได้รวดเร็ว

a a a

เกี่ยวกับเรา

สิทธิพิเศษของการเรียนภาษาจีนที่ NPTU

 • คอร์สเรียนภาษาจีนที่ถูกออกแบบเพื่อนักศึกษาเป็นอย่างดี ทั้งเนื้อหา ระยะเวลาของการเรียน และสื่อการสอนภาษาจีน
 • ศูนย์ภาษาจีนที่ NPTU มีคุณครู และเจ้าหน้าที่ ที่เป็นมิตรและพร้อมช่วยเหลือสิ่งต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทำให้นักศึกษาสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในไต้หวันได้รวดเร็ว
 • นอกจากการเรียนภาษาจีนแล้ว ยังสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมพื้นเมืองต่าง ๆ ของเมืองผิงตงอีกด้วย

เมืองผิงตง

 • NPTU ตั้งอยู่ในจุดที่สะดวกสบาย ในวิทยาเขตต่าง ๆ มีสนามกีฬา และตั้งอยู่ในตัวเมืองผิงตงใกล้ทั้งห้างสรรพสินค้า ตลาด และสถานีรถไฟ
 • เมืองผิงตงมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม รวมถึงชาวพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น ฮกเกี้ยนสำเนียงไต้หวัน ผู้ที่มีถิ่นฐานจากเมืองฝูเจี้ยน (เมืองทางตอนใต้ของประเทศจีน) ชาวพื้นเมืองฮากกา และ ชาวพื้นเมืองอะบอริจิน
 • การเดินทางที่สะดวกสบายมีรถบัส และ มีบริการเช่าจักรยานฟรี P-bike ที่อยู่ติดกับทุก ๆ วิทยาเขต
 • เมืองผิงตงเป็นเมืองที่ปลอดภัย อากาศดี และมีค่าครองชีพที่ต่ำมาก (เมื่อเทียบกับเมืองเมืองใหญ่อื่น ๆ ในไต้หวัน)
 • เมืองผิงตงมีสถาที่ท่องเที่ยวสวย ๆ มากมาย ทั้งภูเขา และ น้ำตกต่าง ๆ เช่น ภูเขาต้าอู่ และ อุทยานแห่งชาติเขิ่นติง

a

 

a a a a

มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง (NPTU)

มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง National Pingtung University (NPTU) ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จากการรวมกันของ National Pingtung University of Education (NPUE) และ National Pingtung Institute of Commerce (NPIC) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา และการสอนระดับมหาวิทยาลัย

NPTU แบ่งออกเป็นสามวิทยาเขตดังนี้ วิทยาเขตหมินเซิง, วิทยาเขตผิงซือ และ วิทยาเขตผิงฉาง โดยทุก ๆ วิทยาเขตล้วนตั้งอยู่ในตัวเมืองผิงตง ซึ่งวิทยาเขตผิงซือ จะมีสระว่ายน้ำ ฟิตเนต และ ศูนย์บริการการศึกษา

คุณครูในศูนย์ภาษาจีน

คุณครูทุกท่านในศูนย์ภาษาจีนล้วนมีประสบการณ์ด้านการสอนและได้รับวุฒิการสอนภาษาจีน และผ่านฝึกสอนพิเศษในการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ

 
a

a

 

ข้อมูลการสมัครเรียน

หลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาภาคเรียนปกติ (Full-time Student) และนักศึกษาภาคเรียนพิเศษ (Part-time Student) 

 • ตารางด้านล่างแสดงวันที่รับสมัครเรียนและวันสิ้นสุดการรับสมัครเรียนสำหรับปีการศึกษา 2022-2023
 • สำหรับนักศึกษาที่กำลังทำเรื่องวีซ่า โปรดแน่ใจว่าได้รับสำเนาของใบรับรองการลงทะเบียนเรียนก่อนมาที่ไต้หวัน
 • คอร์สเรียนภาษาจีนเปิดให้ชาวต่างชาติที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้น และต้องได้รับวุฒิการศึกษามากกว่าหรือเทียบเท่า มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • นักศึกษาภาคเรียนปกติ (Full-time Student) เรียนภาษาจีน 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง) รวมทั้งหมด 150 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา (สำหรับชาวต่างชาติที่สมัครวีซ่าเรียนภาษาจีนในไต้หวัน)
 • นักศึกษาภาคเรียนพิเศษ (Part-time Student) (A) เรียนภาษาจีน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง) รวมทั้งหมด 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา (สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไต้หวัน เช่น นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และแรงงาน)
 • นักศึกษาภาคเรียนพิเศษ (Part-time Student) (B) เรียนภาษาจีน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง) รวมทั้งหมด 60 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา (สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไต้หวัน เช่น นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และแรงงาน)
 • สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (Part-time Student) หากเรียนลงเรียนครั้งเดียว 2 ภาคการศึกษา จะได้รับส่วนลด 5 เปอร์เซ็นต์
ภาคเรียน ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ภาคเรียนฤดูหนาว
ระยะเวลาเรียน 2022/03/07 ~ 2022/05/17 2022/06/06 ~ 2022/08/12 2022/09/05 ~ 2021/11/15 2022/12/05 ~ 2023/02/16
วันสิ้นสุดการสมัครเรียน        
วันสิ้นสุดการสมัครเรียน (ออนไลน์)        
วันสิ้นสุดการลงทะเบียน/ชำระค่าเรียน        
นักศึกษาภาคเรียนปกติ (Full-time Student) เวลาเรียน 9:00 –12:00, 3 ชั่วโมง/วัน (วันจันทร์ถึงวันศุกร์), 15 ชั่วโมง/สัปดาห์, 150 ชั่วโมงต่อภาคเรียน, ภาคเรียนละ 24,750 NTD
นักศึกษาภาคเรียนพิเศษ (Part-time Student) (A) เวลาเรียน 9:00 – 12:00, 3 ชั่วโมง/วัน (วันจันทร์,พุธ,ศุกร์), 9 ชั่วโมง/สัปดาห์, 90 ชั่วโมงต่อภาคเรียน, ภาคเรียนละ 14,850 NTD
นักศึกษาภาคเรียนพิเศษ (Part-time Student) (B) เวลาเรียน 9:00 – 12:00, 3 ชั่วโมง/วัน (วันอังคารและวันพฤหัส), 6 ชั่วโมง/สัปดาห์, 60 ชั่วโมงต่อภาคเรียน, ภาคเรียนละ 9,900 NTD
จำนวนนักศึกษา/ห้องเรียน นักศึกษา 3 ถึง 8 คน
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ค่าประกันชีวิตนักศึกษาแบบกลุ่ม / เดือนละ 500 NTD
ค่าหนังสือ (2 – 3 เล่ม ) / 600 – 2,000 NTD
ค่าหอพักนักศึกษา (4เดือน) / 9,800 NTD

 

หลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาเรียนส่วนตัว (Individual & Customized Classes)

 • นักศึกษาเรียนภาษาจีนขั้นต่ำ 24 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา (ขั้นต่ำครั้งละ 1 ชั่วโมง/คาบเรียน)
 • นักศึกษาสามารถจัดตารางเรียนได้ด้วยตนเอง
 • นักศึกษาสามารถจัดกลุ่มกับเพื่อนในระดับภาษาเดียวกันได้ด้วยตนเอง

อัตราค่าเรียนสำหรับนักศึกษาเรียนส่วนตัว (Individual & Customized Classes)

 • นักศึกษา 1 คน (อาจารย์ 1 คน/นักศึกษา 1 คน) : 450 NTD/ชั่วโมง/นักศึกษา
 • นักศึกษา 2 คน (อาจารย์ 1 คน/นักศึกษา 2 คน) : 270 NTD/ชั่วโมง/นักศึกษา
 • นักศึกษา 3 คน (อาจารย์ 1 คน/นักศึกษา 3 คน) : 220 NTD/ชั่วโมง/นักศึกษา
 • นักศึกษา 4 คน (อาจารย์ 1 คน/นักศึกษา 4 คน) : 175 NTD/ชั่วโมง/นักศึกษา
 • คอร์สเรียนขนาดเล็ก (อาจารย์ 1 คน/นักศึกษามากกว่า 5 คน) : 165 NTD/ชั่วโมง/นักศึกษา

นักศึกษาต้องส่งเอกสาร ตามเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

 

เอกสารและขั้นตอนการสมัครเรียน

เอกสารสมัครเรียนสำหรับนักศึกษาภาคเรียนปกติ (Full-time Student)

 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
 2. ใบรับรองการศึกษา หรือวุฒิการศึกษา (Diploma) พร้อมสำเนา
 3. ใบแสดงผลการศึกษา ระดับสูงสุด (Transcript) พร้อมสำเนา
 4. สำเนาหน้าแรกของพาสปอร์ต (ข้อมูลส่วนตัว)
 5. เอกสารการเงินย้อนหลัง 3 เดือนจากธนาคาร โดยต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า NTD 100,000 
 6. ใบตรวจสุขภาพ (ต้องตรวจเชื้อ HIV และตรวจวัณโรค)

* เอกสารใบสมัคร (1) สามารถดาวโหลดได้จากเมนู Download หรือคลิกที่นี่
** เอกสารข้อ (2) และ (3) ต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนเท่านั้น และเอกสารต้องผ่านการรับรองนิติกรณ์เอกสาร
*** กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโปรดแนบใบรับทุนมาในเอกสารการเงิน

ขั้นตอนการสมัครเรียนสำหรับนักศึกษาภาคเรียนปกติ (Full-time Student)

 1. ส่งเอกสารสมัครเรียนตาม ข้อ (1) ถึง (5) (ต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนเท่านั้น) มาที่ clc@mail.nptu.edu.tw
 2. หลังจากเอกสารทั้งหมดได้รับการตรวจสอบ จะมีจดหมายตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยส่งไปตามที่อยู่ของผู้สมัคร

เอกสารสมัครเรียนสำหรับนักศึกษาเรียนส่วนตัว (Individual & Customized Classes)

 1. ใบสมัครพร้อม รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
 2. ตารางว่างสำหรับใช้จัดการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสมัครเรียนสำหรับนักศึกษาภาคเรียนปกติ (Full-time Student)

 1. ส่งเอกสารสมัครเรียนตาม ข้อ (1) ถึง (2) มาที่ clc@mail.nptu.edu.tw หรือ ที่อยู่: Language Center - Chinese Language Division, 1 Lin-sen Road, Pingtung 900 National Pingtung University of education, R.O.C
 2. หลังจากที่เราได้รับเอกสารต่าง ๆ ครบแล้ว ทางศูนย์ภาษา จะติดต่อกลับไปผ่านทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์
 3. ทางศูนย์ภาษาจีนไม่รับจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวีซ่า

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับขอ VISA

การขอคืนเงิน

 • กรอกใบสมัครขอคืนเงิน โดยปรกติแล้ว ขั้นตอนการขอคืนเงินจะใช้เวลาประมาณ 7- 10 วันทำการ

 • การขอคืนเงินขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการสำหรับนักศึกษาภาคขยาย

 • "การคืนเงิน" หมายถึงค่าเล่าเรียนเท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าประกันจะไม่ได้รับการคืนเงิน

จำนวนการคืนเงิน

รายละเอียด

90%

ไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนการเรียนภาษาจีน

50%

ก่อนจบ 1 ใน 3 การเรียนภาษาจีน

ไม่มีการคืนเงิน

หลังจากจบ 1ใน 3 การเรียนภาษาจีน

 • นักศึกษาที่จ่ายค่าลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าแล้วไม่ผ่านการทำวีซ่าอาจจะมีการคืนให้เต็มจำนวน การคืนเงินเต็มจำนวนจะต้องได้รับการพิสูจน์ว่าวีซ่าโดนปฏิเสธจริง ก่อนเริ่มภาคการศึกษาใหม่หรือภายในอาทิตย์แรกของการเรียนภาคการศึกษาใหม่เท่านั้น

 

ข้อมูลหลักสูตรภาษาจีน

ระดับภาษาจีน

ศูนย์ภาษาจีนมีความหลากหลายสำหรับทุก ๆ ระดับ ตั้งแต่ภาษาจีนระดับเริ่มต้น, ระดับกลาง, ระดับสูง ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน โดยการเรียน 2 – 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ละคอร์สจะเน้นการพูด ฟัง อ่าน และ เขียน รวมถึงหลักไวยกรณ์ต่าง ๆ คำศัพท์ และการออกเสียง หลักสูตรภาษาจีนถูกออกแบบมาสำหรับการเรียน 2 ปี โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ระดับกลาง และระดับสูง

 

สื่อการสอน และ วิธีการสอน

 • สื่อการสอนการสอนต่าง ๆ ล้วนได้รับการรับรอง เช่น หนังสือพิมพ์ภาษาจีน ตารางรถไฟหรือตารางรถบัส เมนูในร้านอาหาร อื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อการโต้ตอบ โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ในคาบเรียน แลกเปลี่ยนเป็นกลุ่ม และ การจำลองเหตุการณ์
 • ตารางด้านล่างแสดงสื่อการสอนที่ใช้ในศูนย์ภาษาจีน NTPU

ระดับการเรียนภาษาจีน

ชื่อหนังสือ

ระดับเริ่มต้น

Speak Chinese

Practical Audio-Visual Chinese

Far East Every Day Chinese

ระดับกลาง

Speak Chinese

Practical Audio-Visual Chinese

Far East Every Day Chinese

Taiwan Today

ระดับสูง

Advanced Chinese Reader

Media Chinese

Business Chinese

Introduction to Classic Chinese

 

a    a    a

 

คอร์สต่าง ๆ

 • คาบเรียนต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ จัดการเรียนแบบพิเศษ, กลุ่มเรียนเล็ก ๆ และ เรียนรู้นอกสถานที่
 • จัดการเรียนแบบพิเศษ หรือ การเรียนตัวต่อตัว, คาบ 1 ต่อ 2 คน , 1 ต่อ 3 คน หรือแบบกลุ่มเรียนไม่เกิน 5 คน ถูกออกแบบมาเพื่อเรียนรู้นอกสถานที่ (กลุ่มเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนอย่างน้อย 5 คน )

 

คาบเรียน 1 ต่อ 1, 1 ต่อ 2 คน และ 1 ต่อ 3 คน
a a a
คลาสเรียนภาษาจีน 4 คน และ กลุ่มเรียนภาษาจีนขนาดเล็ก
a a a
เรียนรู้นอกสถานที่
a

 

กิจกรรมเพิ่มเติม

 • การเรียนที่ศูนย์ภาษาจีนที่ NPTU เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเมืองผิงตงและพบปะกับนักศึกษาต่างชาติคนอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย ศูนย์ภาษาจีนมีกิจกรรมท่องเที่ยวรอบ ๆ เมืองผิงตง ร่วมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในเมืองที่จัดโดยเทศบาลเมืองผิงตง
 • มีกิจกรรมภายในคาบเรียนต่าง ๆ เช่น ประกวดสุนทรพจน์, ประกวดการอ่าน , ประกวดเล่านิทาน , ประกวดร้องเพลง และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • นักศึกษาสามารถเข้าร่วมชมรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการหากิจกรรมเพิ่มเติม
 • ก่อนจบคอร์สเรียน ทางศูนย์ภาษาจีนจะมีจัดงานฉลองให้นักศึกษาทุนคน
a a

 

สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเรียนรู้เพิ่มเติม

การเรียนภาษาจีนที่นี้ มีการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และ สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อนักศึกษาเหมาะแก่การเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีทั้งวิทยาเขต หลินเซิน และ หมินเซิง ทั้งไฟล์เสียง วีดีโอ และ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่างร่วมถึงอินเทอร์เน็ตทุกห้องเรียน

วิทยาเขตหมินเซิง

 • ห้องเรียนภาษาจีนมัลติมีเดีย
 • ห้องเรียนโสตทัศน์
 • ห้องเรียนภาษาจีน
 • ห้องอ่านหนังสือ
 • ห้องเรียนเขียนอักษรวิจิตร
 • ห้องสมุด
 • ห้องเรียนส่วนตัว
 • ห้องเรียนสำหรับกลุ่มเรียนเล็ก ๆ

วิทยาเขตผิงซือ

 • ห้องเรียนภาษาจีนมัลติมีเดีย
 • ห้องเรียนภาษาจีน
 • ห้องอ่านหนังสือ
 • ห้องแสดงจำลองบทบาท
 • ห้องเรียนส่วนตัว
 • ห้องเรียนสำหรับกลุ่มเรียนเล็ก ๆ
 • ห้องประชุม

 

การใช้ชีวิตในผิงตง

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ถึงแม้ว่าค่าครองชีพโดยทั่วไปในเมืองผิงตงจะถูกกว่าเมืองใหญ่ ๆ เช่น ไทเป, ไทจง, ไถหนาน, เกาสง ทางศูนย์ภาษาจีนแนะนำว่านักศึกษาควรมีเงินต่อเดือนดังนี้ โดยที่จะครอบคลุมทั้งค่าเทอม ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าเสื้อผ้า และ ค่าท่องเที่ยว

 1. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยนต่อเดือนในเมืองผิงตงประมาณ 5,000 NTD – 7,000 NTD
 2. ค่าหอพัก
  • ค่าหอพักในมหาวิทยาลัย อยู่ในช่วงประมาณ 5,500 NTD – 7,500 NTD ต่อ 1 เทอมการศึกษา
  • ค่าหอพักนอกมหาวิทยาลัยประมาณ 20,000 NTD – 30,000 NTD ต่อ 1 เทอมการศึกษา
 3. ค่าหนังสือ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เรียน
 4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
  • ค่าสมัครวีซ่า 3,000 NTD
  • ค่าประกันชีวิตนักศึกษา 500 NTD ต่อ 1 เทอมการศึกษา
  • ค่ามัดจำกุญแจหอพัก 1,000-1,500 NTD ขึ้นอยู่กับหอพักที่อาศัยอยู่
  • ค่าอินเทอร์เน็ต 350 NTD ต่อเทอมการศึกษา (ถ้าพักอยุ่ในหอพักของมหาวิทยาลัย)
  • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เสื้อผ้า, ค่ามือถือ ค่าของเครื่องใช้ส่วนตัว ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

หอพักของทางมหาวิทยาลัยมีมากกว่า 3,700 เตียง อีกทั้งยังเป็นที่ที่สงบร่มรื่น สะดวกสบาย และยังปลอดภัยอีกด้วย ทุก ๆ ชั้นของหอพักจะมีเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าพร้อมบริการ นักศึกษาสามารถเข้าหอพักได้โดยการใช้บัตรนักศึกษาในการเปิดประตูเข้าออกหอพัก มียามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีโรงอาหารสำหรับนักศึกษาใกล้หอพัก มีทั้งอาหารและร้านสะดวกซื้อ นอกจากนี้ยังห้องนั่งเล่นที่มีโทรทัศน์ ห้องกีฬาสำหรับนักศึกษา ทุก ๆ อย่างกล่าว มหาวิทยาลัยของเราตั้งอยู่ในตัวเมืองผิงตง อีกทั้งยังใกล้กับสถานีรถไฟผิงตง (ประมาณ 3 กิโลเมตรจากมหาวิทยาลัยถึงสถานีรถไฟ) ระบบคมนาคมที่สะดวกสบาย มีรถบัส และมีป้ายรถบัสใกล้กับมหาวิทยาลัยทุกวิทยเขต (ส่วนใหญ่นักเรียนจะขี่มอเตอร์ไซค์กับจักรยาน)

a a
a a
a

 

A. รายละเอียดหอพักสำหรับนักศึกษา ปริญญาโท

รายละเอียดหอพักสำหรับนักศึกษา ปริญญาโท

วิทยาเขต

ชื่อตึก

ประเภทห้อง

หอสำหรับเพศ

ค่าหอพัก

ค่าส่วนเกิน

หมินเซิง

ชั้น 4 ของตึก Hsiaotung

2 เตียงนอน และ เครื่องปรับอากาศ

หญิง

NT$ 13,030

NT$ 500

ผิงซือ

ชั้น 1 ของตึก Kuanghua

3 เตียงนอน และ เครื่องปรับอากาศ

ชาย

NT$ 9,800

ชั้น 2 ของตึก Kuanghua

หญิง

NT$ 9,800

 

B. รายละเอียดหอพักสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี

รายละเอียดหอพักสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี

วิทยาเขต

ชื่อตึก

ประเภทห้อง

หอสำหรับเพศ

ค่าหอพัก

ค่าส่วนเกิน

หมินเซิง ตึก B, D 2 เตียงนอน และ เครื่องปรับอากาศ ชาย

NT$ 7,200

-

ตึก A, C, E, F หญิง
ชั้น 2 ของตึก Hsiaotung 4 เตียงนอน และ เครื่องปรับอากาศ หญิง

NT$ 13,030

ชั้น 3 ของตึก Hsiaotung 2 เตียงนอน และ เครื่องปรับอากาศ หญิง

NT$ 7,200

ผิงซือ

ห้อง 202-213 และ ห้อง 301-305, ตึก B Huilan

4 เตียงนอน และ เครื่องปรับอากาศ

ชาย

NT$ 7,300

ตึก A, Huilan
ตึก C, Futang

4 เตียงนอน และ เครื่องปรับอากาศ

ตึก A สำหรับผู้หญิง
ตึก C สำหรับผู้ชาย

NT$ 9,800

ผิงฉาง

ตึกที่ 1

4 เตียงนอน และ เครื่องปรับอากาศ

หญิง

NT$ 7,200

 

ตึกที่ 2

4 เตียงนอน และไม่มีเครื่องปรับอากาศ

หญิง

NT$ 6,360

 

(Data Provider:Student Affairs Division, International Affairs Division 資料提供單位:學生事務處、國際事務處)

หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย

สามารถค้นหาเพิ่มเติมกับทางเวปไซต์ดังนี้

 

การเดินทางมาที่ NPTU

 1. ถ้าเป็นนักศีกษาต่างชาติ มีสองสนามบินนานาชาติในไต้หวัน ที่แรกสนามบินนานาชาติ เถาหยวน ตั้งจากอยู่ห่างจากไทเปประมาณ 40 กิโลเมตร และ สนามบินนานาชาติเกาสง ตั้งอยู่ตอนใต้ของไต้หวันอยุ่ติดกับเมืองผิงตง หากนักศึกษาต้องการพบกับเจ้าหน้าที่ โปรดเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนเดินทางมาถึงไต้หวันประมาณ 2 อาทิตย์
 2. หากเดินทางมาถึงเถาหยวนแล้ว สามารถนั่งรถมาที่เกาสง แล้วค่อยต่อรถไฟ รถบัส หรือ แท๊กซี่มาที่เมืองผิงตง
 3. หากเดินทางถึงไต้หวันเรียบร้อยแล้ว สามารถเดินทางมาที่ผิงตงโดยเครื่องบิน หรือ รถไฟ โปรดเช็คตารางเวลาเดินรถ จากเวปไซต์ด้านล่าง
  1. Far Eastern Air Transport’s website: http://www.fat.com.tw
  2. TransAsia Airways’ website: http://www.tna.com.tw
  3. Taiwan Railway Administration’s website: http://www.railway.gov.tw

 

สภาพอากาศในผิงตง

เมืองผิงตงไม่ได้มีฤดูเด่นเป็นพิเศษ อากาศส่วนใหญ่จะร้อนชื้นตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 30 องศาเซลเซียสในช่วงฤดูร้อน และประมาณ 17 องศาเซลเซียสในช่วงฤดูหนาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (http://www.cwb.gov.tw).

Pingtung Area

onth

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Mean

Temperature

Unit: Celsius

20.6

21.1

23.1

25.2

26.9

27.9

28.3

27.9

27.4

26.3

24.0

21.6

25.0

Max Temperature

Unit: Celsius

24.3

25.1

27.2

29.5

30.9

31.3

31.7

31.4

31.1

29.7

27.3

25.0

28.7

Min Temperature

Unit: Celsius

17.8

18.3

20.0

22.2

23.9

25.1

25.4

25.1

24.5

23.7

21.7

19.2

22.2

Precipitation

Unit: mm

25.7

27.7

19.9

43.5

163

371

396

475

288

141

43.2

20.6

2017

Relative Humidity

Unit: %

73

74

74

75

79

84

83

84

80

74

71

71

76

 

ระบบบริการสุขภาพ

ศูนย์อนามัยประชาชนตั้งอยู่ในวิทยาเขตหมินเซิง ให้บริการเกี่ยวกับรักษาสุขภาพต่าง ๆ มีการฉีดวัคซีนฟรี รวมถึงรักษาอาการบาดเจ็บต่าง ๆ โดยคุณหมอจะเข้ามาเวรตั้งแต่วันจันทร์ ถึงบ่ายวันศุกร์ ช่วง 12:30 – 13:30 นาฬิกา เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาต่าง ๆ หากต่างมีการส่งต่อผู้ป่วย ผู้ป่วยจะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลผิงตง หรือ โรงพยาบาลเกาสง เพื่อดูอาการต่อไป และค่อยรักษาตามลำดับ นักศึกษาต่างชาติควรที่จะมีประกันสุขภาพตามประเทศของตนก่อนเดินมาทางมาเรียนที่ไต้หวัน หากนักศึกษาที่มีบัตรต่างด้าวแล้ว ประกันสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายโรงบาลในไต้หวัน

a

 

ประกันสุขภาพ

ในประเทศไต้หวัน มีประกันสุขภาพเป็นที่เป็นของรัฐบาล ในชื่อของ ประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไต้หวันขั้นต่ำ 6 เดือน และถือบัตรถือวีซ่า ควรจะสมัครประกันชีวิตอันนี้ สามารถสมัครได้ที่กรมการปกครองท้องถิ่นในผิงตง ในระหว่างที่รอบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ นักศึกษาสามารถซื้อประกันสุขภาพของตนเป็นการชั่วคราวได้ จากทางมหาวิทยาลัย ถ้าหากเดินทางมาท่องเที่ยว หรือทำมาธุรกิจช่วงสั้น ๆ ถ้าหากว่าบัตรต่างด้าวยังไม่หมดอายุ ชาวต่างชาติก็ต้องทำบัตรประสุขภาพแห่งชาติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nhi.gov.tw

 

ข้อมูลโรงพยาบาลต่าง ๆ ในผิงตง

โรงพยาบาล Golden

 • เบอร์โทร : 08-7223000
 • ที่อยู่ : No.12-2, Min-Sheng East Road, Ping-Tung City 90049, TAWAN. (R.O.C)

โรงพยาบาล Pingtung

 • เบอร์โทร : 08-7363011
 • ที่อยู่ : No.270, Ziyou Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan (R.O.C.)

Paochien Hospital

 • เบอร์โทร : 08-7665995
 • ที่อยู่ : N0.123, Chung Shan Rd., PingTung City 90064, Taiwan(R.O.C)

Pingtung Christian Hospital

 • เบอร์โทร : 08-7368686
 • ที่อยู่ : No.60, Dalian Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan (R.O.C.)

 

เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

☆ เบอร์ติดต่อป้อมยามวิทยาเขต หมินเซิง (Minsheng) - 0912-838499

★ เบอร์ติดต่อป้อมยามวิทยาเขต ผิงฉาง (Pingshang) - 0965-389995

☆ เบอร์ติดต่อตำรวจ - 110

★ เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน - 119

☆ เบอร์แจ้งการทุจริต - 165

★ เบอร์โรงพยาบาล Golden- 08-7223000

☆ เบอร์โรงพยาบาล Pingtung - 08-7363011

★ เบอร์โรงพยาบาล Paochien- 08-7665995

☆ เบอร์โรงพยาบาลคริสเตียน Pingtung - 08-7368686

 

ที่อยู่สำหรับติดต่อ

ศูนย์ภาษาจีนตั้งอยู่ในวิทยาเขตหลินเซินที่มหาวิทยาลัยผิงงแห่งชาติ

การโดยสถานีรถไฟผิงง สามารถนั่งรถบัสหรือแท๊กซี่เพื่อมาที่มหาวิทยาลัยได้

การเดินทางจะใช้เวลารวมประมาณ 25 นาที

 

ช่องทางในการติดต่อ

ศูนย์ภาษาจีน

ที่อยู่ : 1 Lin-sen Road, Pingtung 900, Taiwan. R.O.C.

ตำแหน่งที่ตั้งออฟฟิศ : 2nd Fl., Jing-Ye Building, Lin-Sen Campus

เบอร์โทร: +886-8-7663800 ext.24001, 24002

แฟ๊กซ์ : +886-8-7226409

อีเมล์ : clc@mail.nptu.edu.tw

 

瀏覽數: